Maliye Evrakları:

Fatura, Sevk İrsaliyesi, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu vb. Resmi Evrak basımında Maliye tarafından istenen belgeler:

  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Oda Sicil Kaydı Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Son aya ait KDV Beyannamesi
  • İmza Sirküleri

Maliye ile Anlaşmalı Resmi evrak basımında doğrudan Maliye ile Anlaşmalı Matbaa ile şahsen veya muhasebeciniz aracılığı ile bağlantıya giriniz.

Kesinlikle ( Pazarlamacı tabir edilen ) kişileri özellikle Resmi evrak işlerinizde aracı olarak kullanmayınız.

İş tesliminden önce tutanak yada bilgi formu imzalamayınız. (Teslim öncesi imzalamanız halinde evrakları teslim almış olarak kabul edilirsiniz)

Maliye ile Anlaşmalı her hangi bir belgenizi teslim alırken Seri / Sıra Numaralarını kontrol ederek alınız. Size teslim edilen Seri / Sıra numaraları ile imzalamış olduğunuz ‘’ Bilgi Formu ‘’ kayıtları aynı olmalıdır. Siz imzalamış olduğunuz "Bilgi formunda" yer alan Seri / Sıra numaralarından sorumlusunuz.

Mali evraklar: Üzerinde T.C. Maliye Bakanlığı'nın onayı bulunan belgelerdir. Vergi gerektiren tüm belgeler mali evraktır. Bu tip belgelerin üzerinde T.C. Maliye Bakanlığı'nın onayı bulunur ve anlaşmalı matbaalarda basılır.

Serin Matbaa olarak 25 yıldır maliye ile anlaşmalı olarak mali evrak basımı yapmaktayız. Bu konudaki Bilgi birikim ve tecrübelerimizden emin olup mali evraklarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Mali evraklar arasında, fatura, irsaliye, gider pusulası, adisyon, reçete, günlük müşteri listesi, serbest meslek makbuzu, yolcu bileti vb. gibi belgeler bulunur.

Mali evrakların basımı için gerekli belgeleri hazırlayıp anlaşmalı matbaalara başvurulur.

Hazırlanacak belgeler, firmanın veya kurumun halen Maliye açısından faal olduğunu kanıtlayan evraklar olmalıdır.