Maliye Bakanlığı ile Anlaşmalı Ne Demektir?

  • Fatura,
  • İrsaliyeli Fatura,
  • Serbest Meslek Makbuzu,
  • Sevk İrsaliyesi,
  • Taşıma İrsaliyesi,
  • Gider Pusulası,
  • Perakende Satış Fişi,
  • Yolcu Taşıma bileti,
  • Adisyon
  • Adisyon Tipi Perakende Satış fişi v.s.

gibi Resmi evrakların basımı, dağıtımı ve çoğaltılmasına maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalara "Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar" denilmektedir.

Maliye, Matbaa ile anlaşma yapması ve Resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan Matbaa’nın Makina teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber Matbaalar dan belli bir miktarda teminat mektubu, yada nakit para blokesi alır ve kriterlere uyması halinde her ilin Matbaacılar odası tarafından verilen Yeterlilik Belgesi ile birlikte anlaşmalı evrak basımına izin verir.

Anlaşma yapılan Matbaa yada Matbaalar belirli bir Sıra / Seri Numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir.

Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il kodu olan 35 yer almaktadır. Bu il kodunun dışında Anlaşmalı Belge basımı yapamaz, çoğaltamaz. Anlaşmalı Matbaa dışında kalan Matbaalar Maliye ile anlaşmalı evrak basamaz.